การจัดการความรู้ (KM) อบต.ถ้ำรงค์

1. คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา     อ่านเพิ่มเติม…
2. คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง 2564    อ่านเพิ่มเติม…
3. คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง             อ่านเพิ่มเติม…
4. คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ           อ่านเพิ่มเติม…
5. คู่มือการปฎิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์           อ่านเพิ่มเติม… 
6. คู่มือการปฏิบัติงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย           อ่านเพิ่มเติม…
7. คู่มือการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล           อ่านเพิ่มเติม…