การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       อ่านเพิ่มเติม...
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                  อ่านเพิ่มเติม…
3. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               อ่านเพิ่มเติม…
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล               อ่านเพิ่มเติม…
5. เจตจำนงผู้บริหาร                                                            อ่านเพิ่มเติม… 
6. คำสั่งการปฏิบัติราชการแทน                                             อ่านเพิ่มเติม… 
7. คำสั่งการรักษาราชการแทน                                              อ่านเพิ่มเติม… 
8. คำสั่งการมอบอำนาจ                                                       อ่านเพิ่มเติม… 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]