ผลการดำเนินงาน

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

1. ประกาศสรุปการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ล           อ่านเพิ่มเติม…
2. รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน                                              อ่านเพิ่มเติม…
3. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน 2564                                                        อ่านเพิ่มเติม…
4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (6 เดือน)                                          อ่านเพิ่มเติม…
5. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563                                                 อ่านเพิ่มเติม…
6. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ                                                      อ่านเพิ่มเติม…
7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563                                                        อ่านเพิ่มเติม…
8. รายงานผลการดำเนินการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ปี 2563                      อ่านเพิ่มเติม…
9. รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  ปี 2563                                                             อ่านเพิ่มเติม…
10. รายงานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี 2563      อ่านเพิ่มเติม …
11. รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์                                     อ่านเพิ่มเติ่ม…

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]