แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564