แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567