บทความ

ชุมชนสะอาดตาประชาสุขใจ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดย นายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และผู้นำชุมชนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมจัดโครงการชุมชนสะอาดตาประชาสุขใจ ประจำปี 2563 ณ บริเวณลำห้วย ม.4 ตำบลถ้ำรงค์โดยมีการร่วมกันทำความสะอาด ดังภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน