ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

290620_09134499