ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ ม.5-6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ ม.5-6

 

190620_08465799-1