โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เดือนมิถุนายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดย นายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และผู้นำชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง ประจำปี 2563 ณ วัดม่วงงาม ม.2 ตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน