Notice: Undefined offset: -1 in /home3/cp357682/public_html/tamrong.go.th/public/wp-includes/post-template.php on line 325
โครงการชุมชนลดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 - องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี %

โครงการชุมชนลดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการชุมชนลดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีเป็น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และเข้าศึกษาดูงานที่ชุมชนหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าวพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน นำโดยนายกสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์เข้าร่วมกิจกรรม ดังภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน