บทความ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ 3 ตั้งแต่ห้วยกะลาตาย หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ ถึงเขตติดต่อตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ 3 ตั้งแต่ห้วยกะลาตาย หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ ถึงเขตติดต่อตำบลไร่มะขามตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน