บทความ

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ 3 สายคันห้วยกะลาตายถึงเขตติดต่อตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประกาศเรื่องการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ 3 สายคันห้วยกะลาตายถึงเขตติดต่อตำบลไร่มะขามตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน