กิจกรรม”จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรม”จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา”

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอบ้านลาด หน่วยงานราชการในพื้นที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรม”จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดี เริ่มได้ที่ใจเรา” ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน