Notice: Undefined offset: -1 in /home3/cp357682/public_html/tamrong.go.th/public/wp-includes/post-template.php on line 325
การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2563 - องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

การแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ จัดโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี ประจำปี 2564 ณ แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณสะพานศาลาเขื่อน หมู่ที่ 1 บ้านท่ามะเฟือง โดยมีพี่น้องประชาชนทั้งสองตำบลร่วมเข้าชมการแข่งขัน ดังภาพกิจกรรมเป็นข่าว
แชร์

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน