บทความ

โครงการ Big Cleannig Day ประจำปี 2564

เมื่อวันนี้ 22 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ นำโดยนายกสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleannig Day ประจำปี 2564 โดยทำความสะอาดพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ได้แก่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ พร้อมฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน