บทความ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  ภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน