บทความ

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564
ช่องทางการเข้าทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขั้นตอนการปฏิบัติ
***ให้ทุกท่านใช้โทรศัพท์มือถือแสกน คิวอาร์โค้ดที่ปรากฏข้างล่าง หรือ คัดลอกที่อยู่ ดังนี้ http://itas.nacc.go.th/go/eit/xOahe2 เพื่อนำไปใส่ในค้นหาในอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าไปกรอกแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน