บทความ

โครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการจัดงานมรดกถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงาน ผู้นำชุมชน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดถ้ำรงค์และโรงเรียนวัดม่วงงาม รพสต.ถ้ำรงค์ เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิถีชุมชน เช่น ฐานการประดิษฐ์ว่าว สานใบตาล และพวงมะโหด ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน