บทความ

โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน