บทความ

กิจกรรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมกับอำเภอบ้านลาด กศน.อำเภอบ้านลาด หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ และประชาชนชาวตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยลงพื้นที่เพื่อทำความสะอาดวัดม่วงงาม และสถานที่สำคัญในพื้นที่หมู่ที่ 2ท บ้านม่วงงาม ดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน