บทความ

โครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านลาด หน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ และประชาชนชาวตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมโครงการวันผู้สูงอายุและครอบครัวแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2564 โดยจัดกิจกรรมสงฆ์น้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเนื่องในวันปีใหม่ไทย(สงกรานต์ ปี 64) ภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน