บทความ

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2564

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยการนำของนายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2564 ภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน