บทความ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก หลังห้าทุ่ม ถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้น

จังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก หลังห้าทุ่ม ถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้น (23.00 น . – 04.00 น.) มีกำหนด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน นี้ ยกเว้นแต่ผู่ที่มีความจำเป็น ดังประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน