บทความ

การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

 

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน