บทความ

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินชีวิตถามวิถีพอเพียงของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินชีวิตถามวิถีพอเพียงของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ2564 ณ วัดขลุบ หมู่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ โดยมีนายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายก อบต.ถ้ำรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  รายละเอียดดังภาพกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน