บทความ

การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสไกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 และได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากการสัมผัสไกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ในช่วงสิงหาคมที่ผ่านมา นายสำฤทธิ์ อบแย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถถ้ำรงค์ และนางทองเปลว จันทน์เพ็ชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่ และ ทีมงาน อสม. ตำบลถ้ำรงค์ ร่วมมอบถุงยังชีพ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในช่วงที่กักตัว ให้แก่ครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กักตัวตามหมู่บ้านต่างๆ ทั้ง 6 หมู่บ้าน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Covid-19) โดยการมอบถุงยังชีพพร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเพื่อใช้ในการดำรงชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างกักตัว 14 วัน

การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสไกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโควิด
การมอบถุงยังชีพแก่ผู้สัมผัสไกล้ชิดกับผู้มีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 และได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากการสัมผัสไกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน