บทความ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์
การรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์ ดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งฯ ในเวลา 08.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์ หากท่านใดประสงค์จะลงสมัครนายกและสมาชิก อบต.ถ้ำรงค์ สามารถขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงสมัครลงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลถ้ำรงค์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทุกวันทำการไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ถ้ำรงค์ 032 – 491467

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

ประกาศเลือกตั้ง

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน