บทความ

สื่อประชาสัมพันธ์ : ลักษณะ บัตรดีและบัตรเสีย

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

ลักษณะบัตรดีบัตรเสีย ในเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นาย อบต.) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) รายละเอียดตามคลิป…

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน