บทความ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตาม “นโยบายไม่รับของขวัญทุกชนิด (No Gift Policy)” เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับหน่วยงาน แสดงถึงความซื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน