บทความ

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2565

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยการนำของนายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ถ้ำรงค์ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ2565 ภาพกิจกรรมเป็นข่าว

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน