บทความ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

อบต.ถ้ำรงค์ : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง  2 อัตรา

ตำแหน่งที่ประกาศผล ได้แก่
ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้แก่   ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา          จำนวน 1 อัตรา
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป         ได้แก่  ตำแหน่ง คนงาน                            จำนวน 1 อัตรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  โทรศัพท์หมายเลข 0 3249 1467 ในวันและเวลาราชการ

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประกาศผลสอบพนักงานจ้าง

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน