บทความ

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2566 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์
***และขอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ที่สนใจรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อนำฉีดให้สุนัข-แมวที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิ๋ษสุนัขบ้า สามารถมาแจ้งรับวัคซีนได้ที่ อบต.ถ้ำรงค์ ในวันและเวลาราชการ
ประมวลภาพ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน