บทความ

การประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์  การประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยนายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14 – 24 มีนาคม 2566 ณ ศาลาหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน ดังภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี 2566

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน