บทความ

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566

11 เมษายน 2566 ประเพณีวันสงกรานต์
กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566
โดยมี นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ถ้ำรงค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้ำรงค์ และคณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ สร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบสานส่งต่อกันมาให้ชุมชื่นชุ่มฉ่ำ และมีความสุขกันถ้วนหน้า ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566
?สุขสันต์วันสงกรานต์ สุข สำเร็จ สุขภาพดีนะคะ

ประมวลภาพกิจกรรม การสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566
กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน