บทความ

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์  กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ??

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดตั้งด่านชุมชน ภายใต้โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชน/ด่านชุมชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ อสม. และ รพ.สต.ถ้ำรงค์ ณ บริเวณสะพานคลองตาเอี่ยน ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖
กิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน