บทความ

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จำนวน 1 อัตรา
……………………………………………………………..
บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

*** ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2566
ได้จากประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

 

รายละเอียด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปี 2566

ผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน