บทความ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และวันแม่แห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ประจำปี 2566 จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสถาบันพระมหากษัตริย์ มุ่งเน้นประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อปวงชนชาวไทย ภายในงานมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและนำข้าวสาร อาหารแห้ง มาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 39 รูป เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณศาลารวมใจสายใยชุมชน โดยมีหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลถ้ำรงค์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และถนนหมู่บ้าน หมู่ 4, หมู่ 5, และหมู่ 6 ตำบลถ้ำรงค์

12 สิงหาคม 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันแม่แห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน