บทความ

โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ จัดโครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ มีนาคม 2567 โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของได้ทำการขึ้นทะเบียนไว้ในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด
3.เพื่อสนองตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

และขอประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้สนใจรับวัคซีนเพื่อนำไปฉีดให้สัตว์เลี้ยง ท่านสามารถนำบัตรประชาชนพร้อมกระติกน้ำแข็งมารับวัคซีนไปฉีดให้สัตว์เลี้ยงของท่านได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

—————-
ช่องทางติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TamrongOffice/

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน