บทความ

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม ประจำปี 2567

🎺แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐอื่น และประชาชนที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ITA 2567)
▶️▶️ โดยสามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
📲ขั้นตอนง่ายๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค๊ด หรือ กดลิ้งค์ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์หรือกดลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/x0ahe2
2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และกดรับรหัส OTP
3. นำรหัส OTP กรอกช่อง “รหัสยืนยัน” และกดเพื่อเข้าสู่ระบบ
4. ทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จนครบทุกข้อ
5. กดส่งแบบประเมิน เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ

บบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน