บทความ

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567
โดยมี นายบรรพต กำไลแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.ถ้ำรงค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ถ้ำรงค์ และคณะครู นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ำรงค์ สร้างความอบอุ่นให้กับผู้สูงอายุด้วยการจัดกิจกรรมนันทนาการ มอบของขวัญ และกิจกรรมรดน้ำดำหัว ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป เพื่อขอพรผู้สูงอายุ อันเป็นการส่งเสริมและแสดงถึงความเคารพ แสดงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสังคมไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข ให้ผู้สูงอายุในตำบลได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยการตรวจสุขภาพ ได้มีการสืบสานส่งต่อกันมาให้ชุมชื่นชุ่มฉ่ำ และมีความสุขกันถ้วนหน้า ในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

 

—————-
ช่องทางติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TamrongOffice/

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน