บทความ

ลงพื้นที่รับบริจาคขยะริไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้

          วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ลงพื้นที่รับบริจาคขยะริไซเคิล ภายใต้กิจกรรมเพื่อร่วมแนวทางการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวความคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนทำให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่และยังมีรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
          โดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากการคัดแยกของท่าน เพื่อนำไปจำหน่ายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลถ้ำรงค์ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และทุนการศึกษาน้องๆนักเรียนในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ จัดกิจกรรมทุกๆวันที่ 25 ของเดือน ณ ศาลากลางหมู่บ้านของท่าน
—————-
ช่องทางติดตามข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
เพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/TamrongOffice/

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน