ศูนย์ดำรงธรรม อบต.ถ้ำรงค์

กรุณากรอกข้อมูล ส่งศูนย์ดำรงธรรม อบต.ถ้ำรงค์
สายด่วน โทร. 032-491467

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ได้แบบออกได้หลายช่องทางคือ
1. ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ (ด้านล่างซ้ายสุด) หรือคลิ๊กลิงค์ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ถ้ำรงค์
หรือ 2. ช่องทางการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เมนูบริการประชาชน เมนูย่อยศูนย์ดำรงธรรม อบต.ถ้ำรงค์ คลิ๊กลิ้งค์ กรุณากรอกข้อมูล…

ทั้งนี้ ข้อมูลเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบที่ท่านแจ้งไว้จะถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับตามกฎหมาย