หมวด :กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 (ช่วงที่ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ “การรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย “

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kilo Run – มหัศจรรย์ครอสคันทรี : วิ่งหลงมนต์เสน่ห์แดนดงตาล (กินเที่ยวครบ)@เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และประชาชนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน