หมวด :กิจกรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Kilo Run – มหัศจรรย์ครอสคันทรี : วิ่งหลงมนต์เสน่ห์แดนดงตาล (กินเที่ยวครบ)@เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์และประชาชนตำบลถ้ำรงค์ ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

Protected: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสานพลังตำบลขับขี่ปลอดภัยมั่นใจในชุมชน

There is no excerpt because this is a protected post. …

รายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหาในเขตพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์ แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมประชาคมตำบล ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน