หมวด :จัดซื้อจัดจ้าง อบต.

ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในกรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านไร่สะท้อน ตำบลถ้ำรงค์ (สายบ้านนายอำนาจ ภู่เงิน ถึงบ้านนายสมพิศ ป้องกัน) ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดท่อระบายน้ำคอนกรีตถนนเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคนต้นทอง ถึงคลองชลประทาน พร้อมรางระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๖ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซุ้มประตูวัดถ้ำรงค์ และซอยข้างฌาปนสถานวัดถ้ำรงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๕ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการย้ายศาลาที่พักริมทางถนนเพชรเกษมพร้อมก่อสร้างฐานรากศาลา (ใกล้ทางลอด) หมู่ ๔ ตำบลถ้ำรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน