หมวด :ประกาศ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การให้มีการเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงเจตจำนงสุจริตการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน