หมวด :ประชาสัมพันธ์

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ๒๕ พฤศจิกายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง(สุนัข – แมว) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร้อยใจภักดิ์อนุรักษ์ต้นตาลโตนด ครั้งที่ 1 ปลูกต้นตาลโตนดพันต้น ส่งเสริมเศรษฐกิจ และทดแทนต้นตาลที่เสียหายจากการทำลายของแมลงศัตรูพืช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day กำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำใน ลำห้วยตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ “วันนวมินทรมหาราช”

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 7 ปี “วันนวมินทรมหาราช”

รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญชวนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 7 ปี “วันนวมินทรมหาราช”

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ มาตรา10

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน