หมวด :ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายก อบต.ถ้ำรงค์ และ สมาชิกสภา อบต.ถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ขอความร่วมมือประชาชน นักท่องเที่ยว งดการเดินทางเคลื่อนย้าย เคลื่อนที่ หรือรวมกลุ่มนอกที่พำนัก หลังห้าทุ่ม ถึงตีสี่ของวันรุ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือการ์ตูน ขายหัวเรา โควิด 19

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย.o (IIT) ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัข – แมว) ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเลือกตั้งนายก และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน