หมวด :ประชาสัมพันธ์

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงพื้นที่รับบริจาคขยะริไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการของ อบต.ถ้ำรงค์ เข้าตอบแบบสอบถาม ประจำปี 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ จุดกลับรถใต้ทางลอดถนนเพชรเกษม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566 – 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน