หมวด :คำสั่ง/ประกาศ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ พ้นจากตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี-ยกระดับมาตราการป้องกันโควิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรักษาเวรยามสถานที่ราชการช่วงวันหยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่งจังหวัดเพชรบุรี-เผยแพร่แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช ๒๕๖๖

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน