หมวด :ภาพกิจกรรม อบต.ถ้ำรงค์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (รอบที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันท่าม่วงงามเริ่มตั้งแต่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงประตูน้ำคลองยอ หมู่ที่ ๒ ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง AC เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด บริเวณตั้งแต่สะพานศาลาเขื่อนถึงสะพานวัดขลุบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรมษา 44 พรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน