หมวด :จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพ้นท์ปูน หมู่ที่ 3 สายคันห้วยกะลาตาย ถึง เขตติดต่อตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ กระบวนการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ หรือข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพ้นท์ปูน หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ ม.5-6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ บริเวณลำห้วยดอนตะโก หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน