หมวด :จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ ม.5-6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ลอยน้ำ บริเวณลำห้วยดอนตะโก หมู่ 5 หมู่ 6 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคารถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศร่างวิจาณร์รถกระเช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศร่างวิจาร์รถกระเช้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน