หมวด :จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงทุ่งบ้านม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และติดตั้งไฟถนนส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยดอนตะโก หมู่ที่ ๕ (บ้านดอนตะโก)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบลำห้วยกะลาตาย หมู่ที่ ๓ ตำบลถ้ำรงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำห้วยถ้ำรงค์หมู่ที่3

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายลงทุ่งบ้านม่วงงาม หมู่ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร-ดัดแปลงอาคาร-หรือรื้ออาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาซื้อถังขยะขนาดบรรจุ 120 ลิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน