การบริหารจัดการน้ำ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

แผนการจัดการน้ำ
ข้อมูล PDF
แหล่งน้ำอุปโภค/บริโภค
ข้อมูล PDF
แบบประเมินความพึงพอใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม..
แบบคำร้องต่าง ๆเกี่ยวกับน้ำประปา อบต.ถ้ำรงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม..
แผ่นพับเรื่องการจัดการน้ำเสียในชุมชน
รายละเอียด ...
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ อบต.ถ้ำรงค์
รายละเอียด ...
รานงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลถ้ำรงค์
รายละเอียด ...